Lingvoforum-2

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Lingvoforum-2 » Тестовый форум » ॐ PROBATIO


ॐ PROBATIO

Сообщений 1 страница 8 из 8

1

MAGISTRO MEO O S

महाभारत
mahābhārata quod lingua sanscrita "India Magna" significat

नलोपाख्यान
Nalopākhyāna i.e. fabula de Nalo

बृहदश्व उवाच।
bṛhadaśva uvāca
आसीद्राजा नलो नाम वीरसेनसुतो बली।
āsīd rājā nalo nāma vīrasenasuto balī
उपपन्नो गुणैरिष्टै रूपवानश्वकोविदः॥
upapanno guṇair iṣṭai rūpavān aśvakovidaḥ //1.1.//

बृहदश्व bṛhadaśva ÷ nōm.sg. ā nōmine propriō बृहदश्व bṛhadaśva Vrihadasvus ॥ in fīne verbī अ a prō अस् as ante उ u > Vrihadasvus
उवाच uvāca ÷ 3. pers. sing. perfectī ā verbō वच् vac dīcere ॥ > dīxit

आसीद् āsīd ÷ 3. pers. sing. imperfectī ā verbō अस् as esse, vīvere ॥ in fīne verbī द् d prō त् t ante र् r > fuit
राजा rājā ÷ nōm.sg. ā nōmine substatīvō appellātīvō राजन् rājan- rex ॥ > rex
नलो nalo ÷ nōm.sg. ā nōmine propriō मल nala Nalus ॥ in fīne verbī ओ o prō अस् as ante न् n > Nalus
नाम nāma ÷ adverbium नाम nāma nōmine ॥ > nōmine
वीरसेनसुतो vīrasenasuto ÷ nōmen compositum tatpuruṣa
वीरसेन vīrasena ÷ nōmen proprium वीरसेन vīrasena Vīrasenus > Virasenī
सुतो suto ÷ nōm.sg. ā nōmine substantīvō appellātīvō सुत suta fīlius ॥ in fīne verbī ओ o prō अस् as ante ब् b > filius
बली balī ÷ nōm.sg. masculīnī generis ā nōmine adiectīvō बलिन् balin fortis, validus ॥ > validus

उपपन्नो upapanno ÷ nōm.sg. masculīnī generis ā participiō perfectī passīvī उपपन्न upapanna ā verbō उपपद् upapad ॥ in fīne verbī ओ o prō अस् as ante ग् g > praeditus
गुणैर guṇair ÷ īnstr.pl. ā substantīvō appellātīvō गुण guṇa virtūs ॥ in fīne verbī ऐर् air prō ऐः aih ante इ i > virtūtibus
इष्टै iṣṭai ÷ īnstr.pl.  ā participiō perfectī passīvī इष्ट ā verbō इष् velle, cupere ॥ in fīne verbī ऐर् air prō ऐः aih ante र् r > optātīs
रूपवान् rūpavān ÷ nōm.sg. masculīnī generis ā nōmine adiectīvō रूपवत् rūpavat formōsus, pulcher ॥ > formōsus
अश्वकोविदः aśvakovidaḥ ÷ nōm.sg. masculīnī generis ā nōmine adiectīvō अश्वकोविद aśvakovida ॥ in fīne verbī अः aḥ prō अस् as > equōrum perītus

Отредактировано parviscius (Wed 2008 Jun 18 15:30:17)

2

O! Ubi invenisti, Parviscie, commentarios de Mahābhārata Latīnē?   :crazyfun:

3

In meīs scrīptīs veteribus . Olim lēgeram cum amīcīs meīs apud magistrum nostrum O.S. virum doctum valdē perītum nōn sōlum utrīusque linguae antīquae Eurōpae sed etiam linguae sanscritae.

4

Et publicare non vis? Aut id est totum quod habes?

5

Carmen prīmum fere tōtum habeō dēsunt modo aliquot slōcī. In carmine secundō et tertiō sunt lacūnae. Ex carmine quārtō et quintō - modicē.
Volueram sed opiniōne cum gasyoun commūtātā nōlō

6

parviscius написал(а):

Volueram sed opiniōne cum gasyoun commūtātā nōlō

Quid est iste mysticus gasyoun?

7

Αλέξανδρος написал(а):

Quid est iste mysticus gasyoun?

Vide Lingvoforum

8

parviscius написал(а):

Vide Lingvoforum

"Quis est, domine, ut credam in eum?"
(Iohannes. Capitulum 9, 36)


Вы здесь » Lingvoforum-2 » Тестовый форум » ॐ PROBATIO